Preventivní péče

Jde o souhrn vyšetření a zákroků, které mají za cíl, zajistit správný vývoj dětského organismu od narození až po dospělost a předcházet vzniku některých onemocnění, ev. je odhalit v počátcích - v jeho skrytém stadiu, aby bylo možné správnými režimovými opatřeními předejít jejich manifestaci. V rámci této péče zveme a provádíme pravidelné preventivní prohlídky dětí v pevně stanoveném věku.

Novorozenci a kojenci (tzv. poradna pro kojence)

 • Vstupní vyšetření se založením dokumentace a poučením maminky o péči o dítě,
 • ve  2 – 3 týdnech věku,
 • v 6 týdnech,
 • ve 3 měsících, ve 4 – 5 měsících, v 6 , 8, 10, 12 měsících věku.

 

Při těchto návštěvách je vždy sestřičkou zkontrolována hmotnost, délka a obvod hlavičky děťátka.

Lékařkou jsou s maminkou probrány anamnestické údaje, ev. obtíže vzniklé od poslední návštěvy, provedeno klinické vyšetření dítěte, zkontrolován psychomotorický vývoj (PMV) dítěte a dle zdravotního řádu v příslušném věku provedeno očkování.

Na závěr je s maminkou probrán jídelníček dítěte, vitaminoterapie a režimová opatření pro dítě.

Vydány recepty a při potřebě dáno doporučení do odborné ambulance ke speciálnímu vyšetření.

 

Batolata, předškoláci, školáci a dorost

Pro tyto kategorie jsou zdravotním řádem stanovena preventivní vyšetření v těchto letech:
18. měsíců, 3 roky, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 let a výstupní prohlídka
 

Obsahem těchto prohlídek je:

 • vyšetření a zhodnocení antropometrické, somatické (včetně změření TK, P) a smyslové,
 • diagnostické vyšetření moče testačním proužkem,
 • zhodnocení úrovně PMV dítěte,
 • u vycházejících žáků a dorostu profesní vyhlídky a zařazení,
 • sumarizace výsledků z ev. odborných ambulancí,
 • závěrem jsou rodiče seznámeni se zhodnocením zdravotního stavu a doporučeními pro další optimální vývoj jejich dítěte,
 • pokud je třeba, jsou vybavení doporučením do určité odborné ambulance k dalšímu došetření případných zdravotních odchylek.  

 

Objednání na prohlídku budete

 • pozvánkou – písemnou pozvánku na určitý den a stanovený čas, případné přeobjednání je možné telefonicky během ordinačních hodin
 • telefonicky – osobní domluvou na oboustranně vhodný čas