Léčebná opatření

zahrnují souhrn všech u nás dostupných a potřebných vyšetření nezbytných ke stanovení správné diagnózy nemoci u vašeho dítěte (klinické vyšetření a odběry pro nutná laboratorní vyšetření ). Na základě takto získaných poznatků,  stanovíme optimální léčbu pro vaše dítě.

 

Před provedením veškerých vyšetření i se stanovením léčebného plánu budete vždy nejprve seznámeni a máte možnost se k nim vyjádřit.

Stav onemocnění vašeho dítěte budeme během léčby pravidelně kontrolovat při návštěvách v ambulanci, na kterých se s vámi vždy předem domluvíme. Průběžné laboratorní výsledky vám na vyžádání sdělíme. Všechny změny zdravotního stavu vašeho dítěte máte možnost konzultovat osobně, při návštěvě ambulance nebo telefonicky.        

Pro poskytnutí specializované péče spolupracujeme s odbornými ambulancemi v blízké i vzdálenější lokalitě. K jejich vyšetření budete od nás vybaveni speciální žádankou a telefonním číslem pro možnost objednání v jejich ambulanci.

 

V případě velmi závažných onemocnění nebo nutnosti specializované diagnostiky a léčby odesíláme nemocné děti k hospitalizaci do těchto lůžkových zařízení:

  • Fakultní dětská nemocnice (FDN)  Brno,
  • Nemocnice Znojmo – dětské oddělení,
  • možno i jiné lůžkové zařízení, které si sami pro své dítě vyberete a které ho bude moci přijmout.

 

Lékařská služba první pomoci pro děti je zajišťována po ordinační době:

  • ve Fakultní dětské nemocnici Brno, Černopolní 9 – tel: 532 234 111, 532 234 935
  • v Nemocnici Znojmo,Jánského 11  – dětské oddělení, tel : 515 215 315,  515 215 111
  • v Nemocnici Ivančice, LSPP  – tel: 546 439 630
    • ( jen u starších pacientů a ve výjimečných případech )

 

V případě ohrožení života vašeho dítěte volejte vždy ihned RZP-  tel. 155.