Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou - od 3. 5. 2018

 

Potvrzení  před nástupem do MŠ

  100,- Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

150,- Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a ke sportu

 

 vstupní lékařská prohlídka 

200,- Kč

– pravidelná a mimořádná lékařská prohlídka 

100,- Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích, škole v přírodě a plavání

 

– (do školy, pro letní tábory, mimoprázdninové pobyty atd.) 

150,- Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

400,- Kč

Vyšetření pro potravinářský a zdravotní průkaz 

200,- Kč

Administrativní výkon na žádost pacienta                                                         

 

– výpis ze zdravotní dokumentace

  350,- Kč

Vypsání pojistné události    

  200,- Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu   

  150,- Kč

Vyplňování cizojazyčných dotazníků  (není na počkání)                            

  400,- Kč

Zavěšení 2  náušnic (vlastních)

  350,- Kč

Nastřelení 2 dočasných naušnic

  350,- Kč

Nastřelení 1 dočasné náušnice 

230,- Kč

Vyšetření a očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou     

   

(viz nástěnka) – částka je bez ceny očkovací látky

200,- Kč

 

 

Ceník poskytovaných očkovacích látek (za 1 očkovací látku)

 

(vyšetření a aplikace očkování je hrazena ZP v určitém věku dle zákona)  

Prevenar (13 typů Pneumokoka)

  400,- Kč

Synflorix (10 typů Pneumokoka – plně hrazeno ZP)          

      0,- Kč

Silgard (4HPV) – (v akci pro 13 ti leté dívky i chlapce - před dovršením 14. roku věku)

    20,- Kč

Cervarix (2HPV) – (v akci pro 13 ti leté dívky - před dovršením 14. roku věku), plně hrazeno ZP

      0,- Kč

Gardasil 9 (9HPV) – (v akci pro 13 ti leté dívky i chlapce - před dovršením 14. roku věku)      

1 825,- Kč

Rotarix ( 2 dávky) 3 200,- Kč